Jaarverslag Vanboeijen 2017

Voorwoord

Omgaan met een crisis vraagt om samenwerking en een heldere koers, gaf ik in het voorwoord van het jaarverslag van vorig jaar weer. Dit hebben we met elkaar gedaan in 2017. Op 1 april 2017 heb ik dan ook, precies een jaar na mijn aantreden, de crisis in onze organisatie kunnen beëindigen.

Het herstel is in alle opzichten zichtbaar. Op zorginhoud hebben we een flink aantal stappen gezet:

  • Wij werken met één nieuw persoonlijk plan, waarin de acht domeinen van Schalock centraal staan, en alle disciplines in één elektronisch cliëntendossier samenkomen. Om de ondersteuning en begeleiding aan onze bewoners te verbeteren, zodat het goede gesprek gevoerd kan worden over de dromen, wensen en talenten van onze bewoners en cliënten.
  • Wij hebben het werken in de driehoek op actieve wijze met elkaar herontdekt.
  • Wij leren van elkaar, onder meer door diverse workshops die bij het door onszelf georganiseerde Vanboeijen Kennisfestival werden gegeven.
  • Wij hebben achterstanden op basistrainingen ingehaald.
  • Wij zijn gestart om de 24-uurs zorg vanuit de woningen te verzorgen, daarmee hebben we op termijn geen apart nachtzorgteam meer met een eigen manager.

Wij hebben ook op diverse onderdelen in de bedrijfsvoering kwaliteitsslagen gemaakt; zoals het uitbreiden van de planning & control cyclus en het maken van kwartaalrapportages. Langlopende dossiers zijn opgepakt en opgelost. Verschillende processen zijn goed ingericht en ingeregeld. Tevens is de kwaliteit verbeterd door het aantrekken van een aantal nieuwe collega's in vaste dienst.

Wij hebben over 2017 een positief resultaat bereikt van € 541.000,-, een eerste stap voor een gezonde basis voor de toekomst van Vanboeijen.

Velen hebben zich enorm ingezet om met elkaar die stappen te zetten en dat is iets om als organisatie trots op te zijn. Want 2017 was een intensief jaar voor Vanboeijen. Onze bewoners in de bewonersraad, ouders/verwanten mede in de centrale verwantenraad en de medewerkers mede in de medezeggenschapsraad hebben op organisatieniveau meegedacht en (zwaarwegende) adviezen gegeven op de vele onderwerpen die voorbij kwamen om aan het herstel van Vanboeijen te werken en de kwaliteit van ondersteuning en begeleiding verder door te ontwikkelen. Met steun en een positief kritische blik van de Raad van Toezicht hebben we stappen kunnen zetten.

De resultaten van het in de zomer van 2016 ingezette herstelplan werden in 2017 zichtbaar. Het voorjaar van 2017 was ook het moment dat de functie en de benoeming van zorgmanagers hun intrede deden. Een nieuwe functie met een grotere span of control, om het werken in krachtige teams beter te kunnen faciliteren. Een onderdeel van het herstelplan was het verkleinen in omvang van het middenmanagement. We zijn van 60 teamleiders teruggegaan naar 25 zorgmanagers. Een enerverende tijd en een tijd vol emoties voor velen.  Dat was wennen, een nieuwe zorgmanager met meer locaties en teams onder zich, en vergt veel van de organisatie. En we hebben daarin al werkende de eerste stappen gezet. Altijd werkend vanuit het perspectief van de bewoner en cliënt, een groot goed waarin de loyaliteit van een ieder ligt bij Vanboeijen. Een beweging met een impact op de manier van werken maar ook een beweging die bijdraagt aan een eerste financieel herstel van onze organisatie.

Dit vraagt om koersvastheid en doorzettingsvermogen op de kwaliteit van ondersteuning en zorg zoals ik het vorig jaar verwoordde. Zo houden we vast aan het herstelplan en de ingezette inhoudelijke koers van de driehoek, een persoonlijk plan voor elke bewoner en de ontwikkeling naar krachtige teams. En werken we toe naar een gezonde financiële bedrijfsvoering.

Dit is ook de focus in 2018, met de overtuiging dat Vanboeijen er weer is om meer bewoners en cliënten met een (complexe) ondersteuningsvraag te kunnen verwelkomen!

drs. J.M. (Annette) Imhof

Voorzitter Raad van Bestuur

 

Assen, 11 april 2018