Enkele belangrijke zaken in 2017

Samenstelling CBR
In 2017 werd afscheid genomen van de voorzitter van de CBR, Dinie Bos. Dinie heeft zich jarenlang ingezet voor de belangen van alle cliënten van Vanboeijen en werd benoemd tot erelid van de bewonersraad. In verband met de ontstane vacature in de CBR, is de CBR op zoek gegaan naar een nieuw raadslid. Begin 2018 is de CBR naar verwachting weer compleet.

Positie CBR in de statuten
De CBR is door de Raad van Toezicht geïnformeerd over de wijzigen in de statuten van Vanboeijen. De positie van de CBR is nu formeel in de statuten vastgelegd. De CBR krijgt ook het recht van zwaarwegend advies op de profielen en de benoeming van alle leden van de Raad van Toezicht.

Vertrouwenspersoon
De CBR heeft in 2017 aangegeven wat zij belangrijk vindt aan een nieuwe vertrouwenspersoon voor cliënten. De bestuurder heeft deze punten overgenomen. De CBR heeft positief geadviseerd op het aantrekken van de nieuwe vertrouwenspersoon.

Bewonersraad gezondheidscentrum
De bewonersraad van het gezondheidscentrum heeft in 2017 onder andere gesproken over het serieus genomen worden bij de dokter en de tandarts, de wisselingen bij de dokters, tips voor de mondhygiëniste en posters bij de tandarts.

Informatie
Om mee te kunnen denken, praten en beslissen moet de CBR weten wat er gaat gebeuren, hoe dat gaat gebeuren en wat de gevolgen voor de cliënten zijn. De CBR heeft in 2017 veel informatie en adviesaanvragen gekregen. De CBR heeft aan de bestuurder gevraagd om deze informatie voortaan in begrijpelijke taal te sturen en dat de raad voldoende de tijd krijgt om hierover na te denken en te praten. Voor alle cliënten geldt dat ze recht hebben op informatie die voor hen belangrijk is en ook dat ze zelf dingen kunnen opzoeken. Omdat dit nog niet goed geregeld is, heeft de CBR de bestuurder een ongevraagd advies gegeven om hiervoor een oplossing te zoeken. De bestuurder heeft naar aanleiding van dit advies actie ondernomen.