Overleggen

De CBR vergadert elke week, daarnaast overlegt de raad één keer per maand met de bestuurder van Vanboeijen.
De raad werkt samen met de centrale verwantenraad (CVR), om met elkaar op te komen voor de belangen van bewoners. Twee leden van de CVR zijn één keer per maand aanwezig bij het overleg van de centrale bewonersraad. Met de Raad van Toezicht heeft in 2017 twee keer een overleg plaatsgevonden, ook heeft de CBR meegedaan in de sollicitatieprocedure voor twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.
Verder is de CBR over verschillende onderwerpen geïnformeerd door mensen van Vanboeijen of gasten van andere organisaties zoals de Gemeente Assen over het WMO-vervoer en de Vereniging LFB (de landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking).
In het kader van de landelijke Prokkelweek heeft de CBR in juni een bezoek gebracht op het Stadhuis in Assen en gesproken met een wethouder en vergadert in de raadszaal.