Profiel van de organisatie

3.1 Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon              Vanboeijen
   
Adres Eemland1
   
Postcode 9405 KD
   
Plaats Assen
   
Telefoonnummer 0592 30 53 05
   
Identificatienummer Kamer van Koophandel   41186587
   
E-mailadres info@vanboeijen.nl
   
Internetpagina/website www.vanboeijen.nl
   
Rechtsvorm Stichting

3.2 Structuur van de organisatie

Vanboeijen is een zelfstandige stichting met een éénhoofdige Raad van Bestuur. In de figuur hieronder is de huidige organisatorische structuur van Vanboeijen weergegeven.

3.3 Kerngegevens

  2017     2016  
Zorgproductie (in fulltime cliënt) % Ftc   % Ftc
           
Verblijf intramuraal 93,83% 699   94,00% 703
Verblijf volledig pakket thuis 2,42% 18   3,50% 26
Verblijf overige financiering 3,36% 25   2,10% 16
Verblijf crisisopvang 0,40% 3   0,40% 3
    745     748
           
Omzet per categorie % (x € 1.000)   % (x € 1.000)
           
Verblijf WLZ 93,10% 79.817   92,60% 78.563
WMO en Jeugdwet 1,06% 913   0,70% 571
Zorg met PGB financiering 2,19% 1.875   2,20% 1.864
Overige zorg 2,29% 1.961   2,50% 2.119
Overige inkomsten 1,36% 1.162   1,40% 1.160
    85.728     84.836
           
Personeel          
Medewerkers in dienst per ultimo 2017   1.562     1.737
Aantal fte in dienst per ultimo 2017   1.043     1.008

3.4 Kernactiviteiten en nadere typering

Vanboeijen geldt als specialist in complexe ondersteuningsvragen voor mensen met een verstandelijke beperking. Cliënten uit heel Nederland komen hiervoor bij Vanboeijen terecht. Het ondersteuningsaanbod is breed en gevarieerd voor wonen, werk en dagbesteding en vrije tijd. Het maakt mogelijk dat, wanneer de cliënt dat vraagt of nodig heeft in zijn leven, altijd een verschuiving in het aanbod mogelijk is.

Vanboeijen heeft een op maat ondersteuningsaanbod voor diverse cliëntengroepen. Mooie voorbeelden zijn:

 • Voor cliënten met een meervoudige beperking en gedragsproblematiek die veel ondersteuning nodig hebben, biedt Vanboeijen beschut en beschermd wonen in een ‘gewone’ wijk. 
 • Voor de ouder wordende cliënten met bijkomende somatische en/of psychogeriatrische problematiek is er specifieke verpleeghuiszorg georganiseerd.

Vanboeijen heeft twee eigen gezondheidscentra in Assen en Meppel. Hier wordt de volledige (para)medische eerstelijnsondersteuning die de cliënten nodig hebben geboden. Van dit aanbod kunnen cliënten van Vanboeijen, maar ook externe cliënten (poliklinisch) gebruik maken.

Er zijn allerlei voorzieningen en recreatiemogelijkheden die gericht zijn op integratie in de wijk, buurt en meedoen in en met de samenleving. Op Park Diepstroeten (Assen) en Het Erf (Meppel), heeft Vanboeijen publiek toegankelijke zwembaden, dierenboerderijen, belevingstuinen, kerkgebouwen en grand cafés. Vanboeijen biedt hierin win-win situaties met gemeenten, werkt samen met andere organisaties en is altijd op zoek naar kansen voor particulieren en het bedrijfsleven.

Bij Vanboeijen is iedereen welkom, ongeacht identiteit en levensbeschouwing. Er is ruimte voor bezinning en voor het uitoefenen van ieders geloof. Vanboeijen heeft twee eigen (multifunctionele) pastorale centra waar zondagsvieringen, sfeervieringen, uitvaarten en gespreksgroepen worden georganiseerd.

3.5 Werkgebieden

Vanboeijen biedt verschillende vormen van ondersteuning en begeleiding aan in de provincies Drenthe en Overijssel. Momenteel wordt dit in negen gemeenten aangeboden:

 1. Aa en Hunze
 2. Assen
 3. Hoogeveen
 4. Meppel
 5. Midden-Drenthe
 6. Noordenveld
 7. Steenwijkerland
 8. Westerveld
 9. Tynaarlo

De locaties zijn met name geconcentreerd in Assen en Meppel. In Meppel is dat midden in de woonwijk Oosterboer. In Assen, op het oude instellingsterrein, vindt met de bouw van woningen in de particuliere sector een proces van omgekeerde integratie plaats.

3.6 Samenwerkingsrelaties

Zorg- en dienstverlening aan ouderinitiatieven Voor Elkaar, Zorg en dienstverlening
  Velemansdroom 2015-2020
  WIH, Borgheerd Haren
  Toermalijn, Vanboeijen Samenwerkingsovereenkomst
Levering diensten artsen AVG en BOPZ OlmenEs Arts en Physician Assistant
(Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) De Trans BOPZ
  's Heeren Loo Zorggroep
  OlmenEs, BOPZ en AVG
Levering nachtzorg De Sprank samenwerking
  Icare, dienstverlening achterwacht in de nacht
  GGZ - Nachtzorg
  RIBW Groep Overijsel
Inkoop werk- en dagbesteding De Hanse Hof
  Kampus Dierenhotel
  De Waagschaal
  Promens Care
  Phusis
  Steen voor Steen
  Zorahoeve
  Hondenherder
  Schakelveld
  Locust
  Naberhoeve
Gezamenlijke dienstverlening De Zijlen, Flinq dienstverlening aan jeugdigen VG
Levering tandheelkunde Zorggroep Drenthe, tandheelkundige dienstverlening
Inkoop vertrouwenspersoon Stichting LSR
Samenwerken salariasadministratie De Zijlen
Samenwerken onderzoek advies en behandeling CVBP (Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie) De Trans
  Promens Care
  GGZ Drenthe
  Nieuw Baalderborg
Levering geestelijke verzorging De Trans
  Promens Care
Inkoop consulentschap epilepsie Epilepsiecentrum SEIN
Medicatie apotheken WZA Assen
  ISALA Meppel
Inkoop Huisartsendiensten Groepspraktijk Oosterboer Meppel
  Huisartsenpraktijk Havelte
  Huisartsenpraktijk Kloosterveen Assen
Gecontracteerde Wmo zorg Gemeente Assen
  Gemeente de Wolden
  Gemeente Meppel
  Gemeente Hoogeveen
  Gemeente Midden Drenthe
  Gemeente Tynaarlo
  Gemeente Emmen
Klachten Interprovinciale Klachtencommissie Groningen/Drenthe
  De geschillencommissie zorg